Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systhematisch overleg plaats tussen de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, de burgemeesters van de zone, de korpschef en de secretaris.

Naast de vaste leden, kunnen steeds diskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad. Het gaat om personen die omwille van hun activiteit een meerwaarde bieden naar aanleiding van bepaalde agendapunten.

De belangrijkste taak is de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan (zie bijlage onderaan). Dat plan geldt voor vier jaar. Hierin staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking.

Daarnaast staat de zonale veiligheidsraad in voor het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de oprdachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.