Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systematisch overleg plaats tussen de procureur des Konings, de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie, de burgemeesters van de zone, de korpschef en de secretaris.

Naast de vaste leden, kunnen steeds deskundigen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de werkzaamheden van de zonale veiligheidsraad. Het gaat om personen die omwille van hun activiteit een meerwaarde bieden bij bepaalde agendapunten.

De belangrijkste taak van de zonale veiligheidsraad is de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan (zie bijlage onderaan). In dit plan staan de prioriteiten voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en interne werking.

Daarnaast staat de zonale veiligheidsraad in voor het bevorderen van de optimale coördinatie bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.