De korpschef

De lokale politie ZENNEVALLEI staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Mark Crispel. Hij wordt aangeduid voor een periode van 5 jaar door de politieraad. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de politiezone.

De korpschef staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps. Hiertoe kan het politiecollege sommige van zijn bevoegdheden delegeren.

Politiepost Brabantpoort

Pepingensesteenweg 250

1600 Sint Pieters Leeuw

Telefoon: 02 371 22 28

Fax: 02 359 99 40