Onze middelen

De politiezone Zennevallei streeft een gebiedsgebonden werking na en is lokaal verankerd in vier politieposten.

De administratieve hoofdzetel van de politiezone bevindt zich in de politiepost Brabantpoort op de Pepingensesteenweg 250 in Sint-Pieters-Leeuw.

Hier worden ondergebracht: de teams onthaal, klachten en kantschriften, de dienst Verkeer en alle ondersteunende afdelingen (Beleid en communicatie, Financiën, IT en Logistiek, Lokaal informatiekruispunt, Operationele ondersteuning en Personeel).

 

Politiepost Halle by Lynn Bruyeer

 

De tweede politiepost, politiepost Halle bevindt zich in de Fabriekstraat 2 in Halle. Hier worden eveneens de teams onthaal, klachten en kantschriften, alsook de dienst Interventie, Recherche en wijkwerking Halle.
De derde politiepost, politiepost Rondenbos bevindt zich op de Alsembergsesteenweg 1046 in Alsemberg. Hierin zijn de teams onthaal, klachten en kantschriften en het team wijk Beersel ondergebracht.

De vierde politiepost, politiepost Zuun bevindt zich in de Generaal Lemanstraat 46 in Sint-Pieters-Leeuw. Hier zijn de wijkinspecteurs van Sint-Pieters-Leeuw gehuisvest.

© sint-pieters-leeuw.eu

Naast de openingsuren van iedere politiepost, kan uiteraard iedere burger voor dringende interventies blijvend beroep doen op onze diensten via het nummer 101. 

Naast de politiegebouwen beschikt de zone over meer dan 50 voertuigen. Voor de dringende dienstverlening (interventie) investeerde de zone in performante voertuigen. Voor de niet dringende dienstverlening ging de zone op zoek naar alternatieven. Zo investeerde de zone in verschillende hybride voertuigen, elektrische bromfietsen en fietsen en zelfs elektrische voertuigen voor de wijkwerking.

Op vlak van IT en logistiek is de zone voorzien in een uitgebreid serverpark en netwerkomgeving. de hoofdtaak van IT is het permanent operationeel houden van zowel het politionele als het administratieve netwerk. Daarnaast zochten de technisch systeembeheerders ook permanent naar oplossingen om de 'digitalisering' binnen de politiezone verder te ontwikkelen. De implementatie van 'Mobile Office' is hier een prachtig voorbeeld van. Hierdoor wordt het mogelijk het politionele systeem in al zijn facetten "op de baan" te gebruiken. Het aanvullen van melding- en interventiefiches alsook het aanmaken van processen-verbaal kan sinds 2016 vanop elke locatie. Door de digitalisering verder door te voeren wordt getracht de operationele medewerkers bij hun terreinwerk maximaal te ondersteunen.

De zone beschikt over een gemiddeld kapitaal van 18 miljoen euro. Hiervan gaat de grootste kost naar personeel.

Het voornaamste kapitaal van de zone zijn uiteraard de medewerkers. Zij staan in voor de permanente dienstverlening aan onze burgers. De zone streeft naar een zorgzaam personeelsbeleid om medewerkers te vormen, op te leiden en weerbaar te maken. Vorming, opleiding en training zijn dan ook vaste waarden voor de zone. In de formatie zijn 224 voltijds equivalenten voorzien. In realiteit zijn dit er nooit zo veel. Een gemiddeld tekort van 10 % is reëel.