Klachtenformulier

De politiezone Zennevallei streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Laat het ons weten.

De lokale politie Zennevallei stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staan we open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met onze diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en u krijgt feedback over uw klacht.

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
  3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.