Organogram

Het organogram geeft weer hoe onze organisatie is gestructureerd.

De korpschef staat aan het hoofd van de organisatie. Rechtstreeks onder zijn leiding vallen de ondersteunende afdelingen Beleid en communicatie, Financiën, IT en Logistiek en Personeel. Tevens ressorteren onder zijn gezag de officier intern toezicht en interne preventieadviseur.

Op operationeel vlak wordt de korpschef bijgestaan door de directeur operaties. Deze laatste neemt de leiding over de operationele diensten, zijnde wijk, interventie, verkeer en recherche.

Organogram Politie Zennevallei

Het organogram geeft weer hoe onze organisatie is gestructureerd. 

De korpschef staat aan het hoofd van de organisatie. Rechtstreeks onder zijn leiding vallen de ondersteunende afdelingen Beleid en communicatie, Financiën, IT en Logistiek en Personeel. Tevens ressorteren onder zijn gezag de officier intern toezicht en interne preventieadviseur. 

Op operationeel vlak wordt de korpschef bijgestaan door de directeur operaties. Deze laatste neemt de leiding over de operationele diensten, zijnde wijk, interventie, verkeer en recherche. Ondersteunend zijn er twee afdelingen, met name de afdeling operationele ondersteuning en het Lokaal informatiekruispunt.