Voorwoord van de korpschef en de burgemeesters

Op 1 januari 2016 fusioneerden de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot één groot politiekorps met de nieuwe naam "Zennevallei". Het nieuwe korps bestaat uit 217 medewerkers. Ze waakt hier over de veiligheid van 97.000 inwoners en is daarmee, na Leuven, de tweede grootste politiezone van de provincie Vlaams-Brabant.Om het democratisch draagvlak van de politiezone te bewaren, werd een politieraad samengesteld. De politieraad bepaalt, samen met het politiecollege, het beleid van de nieuwe politiezone en bestaat uit verkozen vertegenwoordigers uit elk van de drie gemeenteraden.

Hier, op onze website, vindt u al de eerste essentiële informatie over de politiezone. U krijgt een overzicht van de verschillende politieposten, hun openingsuren en dienstverlening.

De administratieve hoofdzetel van de politiezone is gehuisvest in de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw. De operationele diensten wijkwerking, onthaal, klachten, verkeer en recherche worden decentraal ondergebracht in de politieposten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw die geografisch verspreid liggen over de politiezone. Ook een overzicht van de verschillende wijken met de contactgegevens van onze wijkinspecteurs kunnen hier niet ontbreken, zij zijn immers uw eerste aanspreekpunt op straat.

We zijn in volle looptijd van het zonaal veiligheidsplan 2014-2019. Centraal in onze werking en missie staat het streven naar een performante politiezorg in de politiezone Zennevallei. Door veiligheid in al zijn facetten te belichten willen we van onze politiezone een sterke speler maken in het veiligheidslandschap van de regio. Onze visie maakt duidelijk dat we dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze moeten doen. Als politiezone 'bedienen' we de burgers niet alleen van de basispolitiezorg maar willen we benadrukken dat we alleen door een doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling met maatschappij en partners onze doelstellingen kunnen behalen en mee kunnen werken aan meer welzijn in onze samenleving. Wij willen een betrouwbare en te vertrouwen partner zijn in onze samenleving. Net door deze integrale en geïntegreerde aanpak willen we de zelfredzaamheid van onze burgers stimuleren.

Dit partnerschap uitdragen is een sleutelwoord voor onze organisatie.