De wapenwet

Wapens transporteer je niet zomaar

De nieuwe veiligheidsregels voor het vervoer van wapens en de toegang van de inlichtingendiensten tot het wapenregister werden op 9 oktober 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. De nieuwe normen zorgen er vooral voor dat verplaatsingen met wapens veiliger verlopen. Voor professionelen zoals handelaars en fabrikanten worden nu voor het eerst concrete veiligheidsnormen vastgesteld.

Veiligheidsregels bij het vervoer

Voor particulieren verandert er niet veel. De veiligheidsregels voor particulieren werden logischer gemaakt. Zo moeten wapens ongeladen en discreet worden vervoerd, en op zo’n manier dat ze niet makkelijk kunnen worden gegrepen door de vervoerder zelf of door derden. Ook moeten wapens worden vervoerd in een slotvaste koffer ofwel tijdelijk onbruikbaar worden gemaakt (bv. door een veiligheidsslot), gescheiden van de munitie die ook in een koffer, tas of etui moet zitten. Voor jagers die zich verplaatsen op jachtterreinen zijn bepaalde uitzonderingen voorzien.

Voor het wapenvervoer door erkende personen (denk aan fabrikanten, handelaars, verzamelaars of musea) zijn de maatregelen strenger. Zo mag het voertuig geen aanwijzingen vertonen over de aard van de lading, worden de wapens steeds vervoerd in slotvaste koffers of compartimenten, en zijn aanvullende maatregelen nodig voor automatische vuurwapens.

Betere toegang wapenregister voor inlichtingendiensten

Nog in het koninklijk besluit staat de verbeterde toegang tot het centraal wapenregister voor de inlichtingendiensten beschreven. Zij krijgen voortaan een rechtstreekse toegang tot dit register. Vandaag kunnen de Veiligheid van de Staat (VSSE) en militaire inlichtingendienst (ADIV) enkel gegevens opvragen door tussenkomst van de politie. Een nodeloze en tijdrovende tussenstap waar nu komaf mee wordt gemaakt.

Via informatie uit het wapenregister kunnen de inlichtingendiensten op voorhand nagaan of een bron of informant geregistreerd staat als wapenbezitter. Het is ook een belangrijke factor in de beoordeling van een bepaald target en de dreiging die er mogelijk van uitgaat. Indien een inlichtingendienst te weten komt dat één van haar targets wapens bezit, en de dienst stelt vast dat deze wapens niet in het centraal wapenregister geregistreerd zijn, kan ze dit signaleren aan het parket, die op zijn beurt actie kan ondernemen.

Maximumcapaciteit van laders voor vuurwapens

Op 25 september werd nog een aanpassing aan de wapenwetgeving gepubliceerd in het Staatsblad. Het aantal kogels dat een lader van bepaalde types vuurwapens mag bevatten, wordt verder gelimiteerd. Voor veel wapens bestaan namelijk hoge capaciteitsladers waarmee iemand met kwade bedoelingen veel schade kan aanrichten zonder te moeten herladen. De maximale capaciteit werd herzien voor twee categorieën vuurwapens, namelijk voor revolvers (max. 20 patronen) en halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking (van 30 naar 10 patronen). Dit kan bijvoorbeeld gaan om sportschuttersgeweren van licht kaliber.

Informatie over de wapenwet is terug te vinden op de website van de federale overheidsdienst justitie.

Andere nuttige informatie is terug te vinden op:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Zennevallei via het contactformulier of telefonisch via 02 363 93 00.