Politie CARMA en de Federale Politie Limburg waarderen professioneel gedrag van boeren tijdens protestactie

Afgelopen week voerde Politie CARMA in nauw overleg met de Federale Politie Limburg gesprekken met vertegenwoordigers van de Boerenbond, de Groene Kring en het Algemeen Boerensyndicaat over de geplande acties. Ondanks voorbereidingen op verschillende scenario's, kijkt de politie tevreden terug op het verloop van het protest.

Groen tractoren

De Informele Europese Raad vond plaats op donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari. Op vrijdag verzamelden landbouwers zich voor een manifestatie om aandacht te vragen voor de uitdagingen in de landbouwsector.

Vanuit heel Limburg kwamen boeren via diverse invalswegen naar Genk, wat lokaal voor verkeershinder zorgde. De tractorcolonnes verplaatsten zich echter zonder noemenswaardige incidenten richting Thor Park. Rond 13u verzamelden ongeveer 500 tractoren zich in de Onderwijslaan. Deze bijeenkomst verliep rustig op het gebied van openbare orde, zonder significante incidenten.

Politie CARMA zette een aanzienlijk aantal manschappen in, ondersteund door de Federale Politie Limburg. De samenwerking met de Boerenbond, de Groene Kring, het Algemeen Boerensyndicaat en andere veiligheidsdiensten verliep vlot. Zowel de lokale als de federale politie prijzen het professionele gedrag van de deelnemende boeren.

"Een pluim voor het vreedzame verloop van de protestactie en de constructieve samenwerking met de landbouwsector," benadrukken Geert Verheyen, Korpschef van Politie CARMA, en Robin Minten, Bestuurlijk-Directeur Coördinator van de Federale Politie Limburg.