Zonale Veiligheidsraad

Artikel 35 van de 'Wet op de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus' voorziet in de oprichting van een Zonale Veiligheidsraad die naar een systematisch overleg tussen de politieoverheden en politiediensten streeft.

Deze raad pleegt overleg over de diverse (politionele) veiligheidsproblemen. Daarnaast staat de raad in voor de redactie van het Zonaal Veiligheidsplan, waarin de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgelegd worden.