Politie CARMA in cijfers

Politie CARMA wilt als overheidsorganisatie in alle transparantie communiceren over de werking en over de resultaten die gemaakt worden in het streven naar veiligheid en leefbaarheid.

De politiële criminaliteitscijfers van de zone CARMA kunnen geraadpleegd worden via deze website van de Federale Politie: http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/

Politie CARMA stelt jaarlijks een jaarverslag op, met cijfers, resultaten, nieuwe projecten e.a. Dit jaarverslag is niet raadpleegbaar via de website, maar kan opgevraagd worden via pz.carma.communicatie@police.belgium.eu.