Politieraad

De politieraad is samengesteld uit de burgemeesters en politieraadsleden van de steden en de gemeenten van de politiezone. Het aantal politieraadsleden per stad/gemeente is gerelateerd aan de gemeentelijke dotatie.

In een meergemeentezone is een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) overgeheveld naar de politieraad. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

De raad vergadert zo vaak als nodig. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar en bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting ... Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag e.d. worden behandeld in de geheime zitting.

De dagorde en beslissingen van de politieraad zijn hier steeds raadpleegbaar.

2024

Politieraad dd. 13.06.2024

Politieraad dd. 21.03.2024

2023

Politieraad dd. 21.12.2023

Politieraad dd. 16.11.2023

Politieraad dd. 15.06.2023


Politieraad dd.16.03.2023

2022

Politieraad dd. 15.12.2022

Politieraad dd. 20.10.2022

Politieraad dd 16.06.2022

Politieraad dd 17.03.2022

2021

Politieraad dd 16.12.2021

Politieraad dd 16.09.2021

Politieraad dd 17.06.2021

Politieraad dd 18.03.2021

2020

Politieraad dd 17.12.2020

Politieraad dd 22.10.2020

Politieraad dd 18.06.2020


Politieraad dd 19.03.2020

2019

Politieraad dd. 17.10.2019

Politieraad dd. 20.06.2019

Politieraad dd. 21.03.2019


2018

Politieraad dd. 20.12.2018

Politieraad dd. 20.09.2018

Politieraad dd. 21.06.2018

Politieraad dd. 15.03.2018

Politieraad dd. 18.01.2018

 

2017

Politieraad dd. 21.12.2017

Politieraad dd. 23.11.2017

Politieraad dd. 30.08.2017