Organigram

Het organigram toont de organisatiestructuur van de politiezone CARMA. Het geeft een duidelijk overzicht van alle diensten en functionaliteiten.

Organogram 2023