Klachtenformulier

Als lokale politiezone streven we naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voel je je onheus behandeld door onze diensten? Dan kan je ons dat laten weten. We proberen onze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Omdat we ons steeds willen verbeteren, staan we open voor klachten van burgers. Heb je een opmerking over een interventie of een andere dienst? Laat het ons weten en we bestuderen je klacht. Je krijgt altijd feedback van ons.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die contact heeft gehad met een lid of een dienst van politiezone CARMA kan een klacht indienen.

Voor welke klachten kan je die formulier NIET gebruiken?

 • Betwisting van een verkeersinbreuk. Meer hierover lees je in dit artikel.

  Ben je niet akkoord? Wend je tot het bevoegde parket of stuur het antwoordformulier dat je bij het PV ontving ingevuld terug.
 • Betwisting van vaststellingen
 • Gerechtelijke klachten

Aan welke voorwaarden moet een klacht voldoen?

 • De klacht is niet anoniem
 • De klacht betreft een lid of een dienst van Politie CARMA
 • De aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden
 • De klacht is voldoende duidelijk
 • De klacht betreft feiten gepleegd door politieleden of -diensten tijdens de uitoefening van hun ambt of die rechtstreeks in verband staan met hun ambt.

Hoe lang duurt het behandelen van een klacht?

Gemiddeld duurt de behandeling minder dan 4 maanden. De duur hangt af van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier afgesloten is, ontvang je sowieso de feedback.

Niet tevreden met het antwoord op een klacht?

Als je het oneens bent met het antwoord en de conclusies in verband met je klacht, dan kan je een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan het Comité P, om een tweede lezing van het dossier te vragen. Het Comité P is een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de globale werking van de politiediensten.

Waarschuwing: valse klacht

Het indienen van een valse klacht die met een lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

 1. Uw persoonlijke gegevens
 2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
 3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.