Wegenwerken

Een overzicht van de wegwerkzaamheden / verkeershinder in de politiezone CARMA met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid. We verwijzen je telkens naar Geopunt Vlaanderen. Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie.

Of bezoek het de website van het Agentschap Wegen en Verkeer voor alle informatie over wegenweken in Vlaanderen.

Geen resultaten gevonden.