Verkeersveiligheid als prioriteit

Binnen het zonaal veiligheidsplan is verkeersveiligheid al jaren een van de speerpunten van Politiezone CARVMA. Uit nationale statistieken blijkt dat 10 tot 15% van alle ongevallen een rechtstreeks gevolg is van overdreven of onaangepaste snelheid. Uit onderzoek blijkt dat het verhogen van de subjectieve pakkans een positief effect heeft op het rijgedrag. De politie handhaaft de snelheid d.m.v. flitspalen en mobiele controles.

flitscamera

Investering

Naast de bestaande trajectcontroles in de verschillende gemeenten investeert ook Politie CARMA verder in snelheidshandhaving. In 2022 kocht de politiezone bijkomend acht flitspalen aan voor nieuwe locaties verspreid over de ganse zone. Vier oude flitspalen zijn omgebouwd naar de nieuwste techniek. Een aantal flitspalen is al operationeel. In de loop van het voorjaar zal de rest geïnstalleerd worden.Wim Dries, burgemeester-voorzitter: ‘Politie CARMA blijft inzetten op verkeersveiligheid en vindt het belangrijk om te blijven investeren in nieuwe technieken. Deze investering verhoogt enerzijds de objectieve pakkans. De kans dat een bestuurder wordt beboet op overdreven snelheid is namelijk groter met meer middelen. Anderzijds stijgt ook de subjectieve pakkans doordat weggebruikers ervaren dat er meer wordt ingezet op snelheidshandhaving. Door een hogere subjectieve pakkans krijgen weggebruikers de perceptie dat men eender waar en wanneer gecontroleerd kan worden op overdreven snelheid. Bijgevolg zal dit een positief effect hebben op gedragsverandering.’

 

Andere look

De nieuwe flitspalen zien er ook anders uit. De klassieke omkasting is in een nieuw, moderner jasje gestoken. Hierbij hoort ook een ander type camera nl. de infraroodcamera, die geen zichtbare flits meer heeft én die in twee richtingen kan flitsen.

Een bijkomend voordeel is dat de politie de gegevens nu vanop afstand kan uitlezen en dus niet meer ter plaatse hoeft te gaan om de vaststellingen te verwerken.

 

Cijfers

In 2022 werden door PZ CARMA 77.514 overtredingen vastgesteld door flitscamera’s en mobiele controles. Het overtredingspercentage voor mobiele controles bedraagt gemiddeld 12% terwijl dit voor de vaste camera’s beduidend lager ligt op minder dan 1%.Op basis van de eerste vaststellingen met de nieuwe palen, merkt de politie een verdubbeling van het overtredingspercentage op. Bestuurders verwachten inderdaad niet dat ze in beide richtingen kunnen geflitst worden. Zo werd recent een bestuurder betrapt die 130 km/uur reed in een zone 50. De hardrijder veronderstelde dat hij niet langs de voorzijde kon geflitst worden.

Ook in 2023 blijft verkeersveiligheid een prioriteit voor Politie CARMA.