Persbericht: Resultaten van onze controleactie op gebruikers van het openbaar vervoer in Mechelen (24 februari 2024)

Op zaterdag 24 februari 2024 voerde Lokale Politie Rivierenland controles uit op gebruikers van het openbaar vervoer in het centraal station te Mechelen. De actie was hoofdzakelijk gericht tegen overlast, (rondtrekkende) daders en drugsfeiten.

Onze politiezone kreeg hierbij de steun van drugshondengeleiders van de federale politie en van de Dienst Vreemdelingenzaken uit Brussel. De actie werd uitgevoerd door politiemedewerkers zowel in uniform als in burger.Tijdens deze actie werden ongeveer 2200 reizigers onderworpen aan een grondige controle.

Deze controles leverde de volgende resultaten op:

  • 59 mensen werden aangeduid door de drughond;
  • 21 personen waren in het bezit van verdovende middelen, die in beslag werden genomen;
  • 45 mensen waren gekend voor eerder gepleegde feiten;
  • 4 personen verstoorden de openbare orde en werden overgebracht naar het commissariaat;
  • 2 personen stonden geseind in een gerechtelijk dossier en werden voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat;
  • 1 persoon was in het bezit van een verboden wapen (mes), dat in beslag werd genomen;
  • 3 personen verblijven illegaal in ons land en werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingen zaken in Brussel.    De controleacties van Lokale Politie Rivierenland op gebruikers van het openbaar vervoer zullen ook in de toekomst nog uitgevoerd worden.