Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties op 24 en 25 februari 2024

Lokale Politie Rivierenland voerde op zaterdag 24 en zondag 25 februari 2024 tijdens de namiddag en avond alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer uit op diverse locaties in de politiezone.

In totaal werden 1320 ademtests afgenomen. 12 bestuurders testten positief: 7 wegens strafbare alcoholopname in verkeer, 4 wegens drugs in verkeer en 1 wegens strafbare alcoholopname én drugs in verkeer tegelijkertijd.

Zeven rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene liep op 17/10/19 ook al eens tegen de lamp wegens dezelfde feiten.
  • Een bestuurder reed onder invloed van cocaïne. Hij had tevens een kleine hoeveelheid cocaïne op zak. Deze werd in beslag genomen en betrokkene kreeg voor dat bezit nog eens een extra boete van 300 euro. Bovendien was hij slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. In het voertuig zat echter geen verplichte begeleider en aan de achterruit was geen “L”-teken aangebracht.
  • Nog een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Betrokkene erkende die dag 2 joints gerookt te hebben en de dag voordien eveneens 2 joints.
  • Een bestuurder reed ook onder invloed van cannabis. Hij gaf toe die dag 1 joint en de dag voordien 3 joints gerookt te hebben tijdens een “feestje”.
  • Een bestuurder testte eveneens positief voor het gebruik van cocaïne. Betrokkene zei ons dat hij vorige nacht van een “stevig maar écht stevig feestje” had genoten. Hij had daarbij naar eigen zeggen maar liefst 15 (!) lijntjes coke gesnoven, het laatste rond 10 u ’s morgens, bij afloop van dat feestje. Bijkomend had hij die nacht ook nog eens alcoholische dranken verbruikt. Hij legde een positieve ademtest af. Hij had 0,7 gram promille alcohol in zijn bloed.
  • Twee bestuurders hadden reeds in de namiddag respectievelijk 2,1 en 1,4 gram promille alcohol in hun bloed.

 

Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur.

 

Drie bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur:

  • Een onder hen verkeert in staat van herhaling. Op 29/10/22 verbaliseerden wij betrokkene ook al wegens strafbare alcoholopname in verkeer, toen zelfs met onmiddellijke intrekking rijbewijs 15 dagen.

 

 

Elf auto’s werden onderschept waarvan de schouwing vervallen is.

 

Een bestuurder, houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, model 36 maand, werd geverbaliseerd omdat er geen verplichte begeleider in zijn voertuig zat en omdat er geen “L”-teken aan de achterruit hing. Tevens zaten er in totaal vier personen op de achterbank i.p.v. max. drie. Betrokkene kreeg tevens een extra boete omdat een kind los in het voertuig zat i.p.v. in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

 

Een bestuurder werd geverbaliseerd omdat er in totaal zeven personen in zijn auto zaten i.p.v. max. vijf. Hij kreeg tevens een extra boete omdat twee kinderen los in het voertuig zaten i.p.v. in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

 

Twee bestuurders, houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand, werden geverbaliseerd omdat zij meerdere personen vervoerden, geen houder van enig rijbewijs, wat verboden is. Tevens hing er telkens geen “L”-teken aan de achterruit.

 

Vijf bestuurders kregen een boete van 126,10 euro wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een onder hen is gedomicilieerd in Libanon en diende zijn boete onmiddellijk betalen.

 

Twee bestuurders werden geverbaliseerd wegens het gebruik van hun smartphone in de hand, al rijdend en moesten hiervoor elk 184,10 euro betalen.

 

Een auto werd onderschept die niet verzekerd, niet ingeschreven en niet geschouwd was. Het voertuig werd getakeld en in beslag genomen.

 

Een bestuurder kon slechts een verzekeringsbewijs voor zijn auto vertonen geldig tot 31/12/23. Zijn voertuig werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een stuurstang en dit tot het vertoon van een geldige verzekering.

 

Een bestuurder werd beboet omdat zijn auto niet geldig ingeschreven is bij DIV.

 

Zes bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in verkeer.

 

De alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer van de Lokale Politie Rivierenland werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden, ook overdag en ’s avonds.