Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties tijdens de nacht van 19 op 20 en van 20 op 21 april 2024

Lokale Politie Rivierenland voerde tijdens de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 en van zaterdag 20 op zondag 21 april 2024 alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer uit op diverse locaties in de politiezone. 

In totaal werden 1050 ademtests afgenomen. 28 bestuurders testten positief: 22 wegens strafbare alcoholopname in verkeer, 4 wegens drugs in verkeer en 2 wegens strafbare alcoholopname én drugs in verkeer tegelijkertijd.

Dertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis, cocaïne, methamfetamines en amfetamines. Hierop werd bij haar een speekselanalyse afgenomen. Betrokkene verklaarde dat ze een gezellige nacht had gehad met haar vriend en daarbij 1 lijntje coke had gesnoven en achteraf 2 joints had gerookt. Ze ontkende wel het gebruik van amfetamines en methamfetamines. Na analyse van haar speeksel in een laboratorium zal de waarheid zegevieren.
  • Een bestuurder merkten wij op omdat hij al rijdend een ballon in zijn mond had. Bij interceptie bleek betrokkene duidelijk onder invloed van lachgas. Hij legde tevens een speekseltest af die positief was voor cocaïne. Wij stellen ook een extra proces-verbaal op omdat betrokkene een fles lachgas los vervoerde in zijn auto wat verboden is ingevolge de wetgeving ADR. De fles lachgas werd in beslag genomen. Bij nazicht in onze bestanden blijkt dat wij betrokkene al eerder verbaliseerden, nl. op 10/05/22 en dit wegens strafbare alcoholopname in verkeer.
  • Een bestuurder reed onder invloed van cocaïne. Hij had tevens 1,6 gram promille alcohol in zijn bloed. Zelfs voor beide inbreuken apart zou betrokkene zijn rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken. Tevens was de schouwing van zijn auto vervallen sinds 04/10/23.
  • Een bestuurder testte positief voor het gebruik van cannabis en cocaïne. Hij had tevens 0,8 gram promille alcohol in zijn bloed. Betrokkene is wel erg hardleers: Op 12/10/19 verbaliseerden wij hem wegens strafbare alcoholopname in verkeer, op 19/09/20 wegens drugs en strafbare alcoholopname in verkeer en op 14/01/23 nogmaals wegens strafbare alcoholopname in verkeer.
  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis. Hierop werd bij haar een speekselanalyse afgenomen. Zij verklaarde dagelijks 1 joint te roken.
  • Een bestuurder reed eveneens onder invloed van cannabis. Betrokkene gaf spontaan toe in de loop van de nacht maar liefst zes joints gerookt te hebben. En de dag voordien rookte hij er eveneens zes.
  • Vijf bestuurders hadden respectievelijk 1,8 – 1,6 – 1,5 – 1,5 en 1,3 gram promille alcohol in hun bloed. 
  • Twee bestuurders veroorzaakten beiden een verkeersongeval met stoffelijke schade in Mechelen, respectievelijk in de Zemstbaan en de Weverstraat. Zij hadden respectievelijk 2,9 en 2,7 gram promille alcohol in hun bloed.

 

In normale omstandigheden werd het rijbewijs van nog een veertiende bestuurder eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Betrokkene had als bestuurder van zijn bromfiets klasse A immers 1,6 gram promille alcohol in zijn bloed. Hij is echter geen houder van enig rijbewijs, wat ook niet verplicht is voor het besturen van dat type voertuig. Daarom hebben wij de bromfiets 6 uur ingehouden als beveiligingsmaatregel, zodat betrokkene zijn rit zeker niet kon hervatten met gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers. 
Bij een verder nazicht in onze bestanden bleek dat betrokkene een verval van het recht tot sturen heeft voor alle categorieën motorvoertuigen sinds 12/12/2022 en dit tot 17/11/2121, oftewel levenslang. Betrokkene mag alzo ook zijn bromfiets klasse A niet besturen. Betrokkene zal nu opnieuw voor de politierechtbank gedaagd worden.

 

Vijf bestuurders kregen een rijverbod van 6 uur.

 

Negen bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur

  • Een onder hen haar auto had een vervallen schouwing sinds 13/03/24. Zij kreeg in totaal een boete van 247,10 euro, die ze onmiddellijk betaalde.

 

Een bestuurder weigerde op de Steenweg op Blaasveld te Mechelen het bevel tot stoppen en gaf plankgas. Onze collega selecteur moest wegspringen om niet aangereden te worden. Na een achtervolging konden wij betrokkene intercepteren. Hierbij bleek dat zijn auto rechts achteraan zwaar beschadigd was. [zie foto’s hierbij]  Betrokkene verklaarde dat hij op de N17 of E17, hij wist het niet goed meer, bruusk had moeten remmen waardoor een achterligger hem had aangereden. Bij consultatie van het nationale ANPR-cameranetwerk bleek uiteindelijk dat betrokkene, afgeleid door zijn gsm, een verkeersongeval had veroorzaakt op de E17 in Waasmunster en daarna vluchtmisdrijf had gepleegd. Hiervoor stellen wij een apart proces-verbaal op. Hij zal later voor de politierechtbank dienen te verschijnen. 
Betrokkene legde een negatieve adem- en drugstest af. Hij had zijn rijbewijs niet op zak en kon ons geen geldig verzekeringsbewijs voor zijn auto vertonen. Navolgend onderzoek zal uitwijzen of betrokkene al dan niet een rijverbod heeft en of zijn auto al dan niet geldig verzekerd is. In afwachting daarvan werd zijn voertuig ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een stuurstang en dit tot het effectieve vertoon van een geldig verzekeringsbewijs. Tot slot was ook de schouwing van zijn auto vervallen sinds 18/11/23.

 

Een bestuurder kon ons zijn rijbewijs niet vertonen. Bij nazicht in onze bestanden bleek dat hij een levenslang rijverbod heeft. De auto die hij bestuurde, niet eens zijn eigen voertuig, werd ter plaatse geïmmobiliseerd. 

 

Een bestuurder, geen drager van de veiligheidsgordel, had zijn rijbewijs niet op zak. Bij nazicht bleek dat hij een rijverbod heeft van 19/04/24 tot 03/05/24. Ook zijn voertuig moest aan de kant en zal opnieuw voor de politierechter verschijnen. 

 

Een bestuurder was slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Onder dekking daarvan is het verboden te sturen tijdens een weekendnacht tussen 22 en 06 uur. Tevens zaten er twee passagiers in het voertuig, geen houder van een rijbewijs categorie B gedurende ten minste 8 jaar, wat verplicht is. Tot slot hing er geen “L”-teken aan de achterruit. 

 

Nog twee auto’s werden onderschept waarvan de schouwing reeds geruime tijd vervallen is.

 

Acht bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in verkeer.

 

Een voertuig werd onderschept dat nationaal geseind stond als op te sporen ingevolge een gerechtelijk dossier. Ook de bestuurder was geseind en werd gearresteerd.

 

De alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer van de Lokale Politie Rivierenland werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.  

 

Labels