Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties tijdens de nacht van 22 op 23 en van 23 op 24 september 2023

Lokale politie Rivierenland voerde tijdens de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 en van zaterdag 23 op zondag 24 september 2023 alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer uit op diverse locaties in onze politiezone.

In totaal werden 1041 ademtests afgenomen. 23 bestuurders testten positief: 20 wegens strafbare alcoholopname in verkeer en 3 wegens drugs in verkeer.

Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd bij hem een speekselanalyse afgenomen. Hij erkende spontaan vorige nacht 3 joints gerookt te hebben.
  • Een bestuurder, een 20-jarige jongeman, reed onder invloed van cocaïne. Hij erkende vorige nacht 1 lijntje coke te hebben gesnoven. Bovendien is betrokkene nog maar een beginnend bestuurder. Hij is nog geen jaar houder van zijn rijbewijs categorie B.
  • Een bestuurder had op zijn voertuig twee reproductie nummerplaten bevestigd. Bij controle bleek het voertuig niet verzekerd en niet ingeschreven bij DIV. Hierop werd de auto getakeld en in beslag genomen. Tevens was de schouwing van de wagen al vervallen sinds 02/02/2016.
    Betrokkene verspreidde ook een duidelijke alcoholgeur. Hij legde een positieve ademtest af en had 1,3 gram promille alcohol in zijn bloed. Betrokkene had zijn rijbewijs niet op zak. Hij moet dit nu onverwijld bij onze diensten binnenleveren.
  • Twee bestuurders hadden respectievelijk 2,5 en 2,1 gram promille alcohol in het bloed.

 

In normale omstandigheden werd het rijbewijs van nog een zesde bestuurder eveneens onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Betrokkene bestuurde zijn bromfiets klasse A, zonder verplichte kentekenplaat, tegen de rijrichting in de Sint-Katelijnestraat te Mechelen. Eens op de Edgard Tinellaan merkte hij de blauwe zwaailichten van ons interceptievoertuig achter hem op. Om aan een controle te ontsnappen, draaide betrokkene bruusk rechtsaf naar de Goswin de Stassartstraat, eveneens tegen de rijrichting in. Het toeval wou echter dat wij daar een controledispositief hadden opgesteld. Om daar te ontkomen aan een controle maakte hij linksomkeer en trachtte hij te ontsnappen via de parking van het restaurant, waar echter collega’s stonden die hem wilden laten stoppen. Betrokkene gaf al zigzaggend volle gas, waardoor enkele collega’s moesten wegspringen om niet aangereden te worden. Vervolgens vluchtte hij weg via de Nokerstraat, opnieuw in de verboden rijrichting, stak daarna de Sint-Katelijnestraat aan hoge snelheid over, zonder te zien of er ander verkeer reed. Hij moest uiteindelijk stoppen in de Schrijnstraat, waar hij zich vastreed.
Daarna zette hij het op een lopen maar kon iets verder toch bij de kraag gevat worden.
Al snel bleek waarom de 17-jarige jongeman liever geen politiecontrole wou: bij een test op de rollentestbank bleek de maximumsnelheid van zijn bromfiets 61 km/u te bedragen i.p.v. max. 25 km/u. Het voertuig was niet verzekerd en niet ingeschreven. Het werd getakeld en in beslag genomen.
Betrokkene legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis waarbij hij erkende 2 joints gerookt te hebben. Zijn rijbewijs kon niet worden ingetrokken, aangezien hij er geen houder van is.
De jongeman zal pas binnen 30 dagen zijn bromfiets terugkrijgen, ontdaan van alle onderdelen die gediend hebben om de snelheid op te voeren.

 

Nog een bestuurder maakte het wel erg bont. Als bestuurder van een auto maakte hij rechtsomkeer bij het opmerken van onze controle aan de Maanstraat in Mechelen. Betrokkene vluchtte aan hoge snelheid weg via het IJzerenveld en de Borgersteinlei. Daar werden snelheden van bijna 100 km/u opgetekend i.p.v. max. 50 km/u. Betrokkene reed zich uiteindelijk vast in de Jan Schoonjansstraat.
Bij interceptie bleek dat de bestuurder eveneens slechts 17 jaar oud is en geen houder van een rijbewijs. De auto die hij bestuurde is eigendom van zijn broer. Die had betrokkene de toelating gegeven om met zijn voertuig naar de nachtwinkel te rijden. Ook die broer krijgt een proces-verbaal wegens het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon, wetende dat die geen houder is van een rijbewijs.

 

Vier bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur.

 

Dertien bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur.

  • Een onder hen is nog maar een beginnend bestuurder. Hij is nog geen 2 jaar houder van zijn rijbewijs categorie B.
  • Een onder hen liep op 31/07/21 ook al eens tegen de lamp, toen wegens drugs in verkeer met onmiddellijke intrekking rijbewijs.

 

Een bestuurder was slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Onder dekking hiervan is het echter verboden te sturen tijdens een weekendnacht tussen 22.00 en 06.00 uur. Tevens zat er geen verplichte begeleider in het voertuig en was er geen “L”-teken aangebracht aan de achterruit.

 

Een bestuurder was slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Ook hij mocht niet sturen tijdens een weekendnacht en ook hier was geen “L”-teken aangebracht aan de achterruit.

 

Zeven voertuigen werden onderschept waarvan de schouwing reeds geruime tijd vervallen was.

 

1 bestuurder werd geverbaliseerd omdat zij meer personen vervoerde dan er zitplaatsen zijn in haar auto dubbel gebruik. De zesde persoon bevond zich nl. in de kofferruimte. Betrokkene diende op zoek te gaan naar een ander vervoermiddel om thuis te geraken.

 

Een bestuurder kreeg een boete omdat hij al rijdend gebruik maakte van zijn smartphone.

 

Zeven bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in verkeer.

 

De alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer van de lokale politie Rivierenland werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.