Laatste nieuws

BOB zomer poster

Doorheen de zomervakantie werden verkeercontroles gehouden op het grondgebied van de politiezone Brussel-West. Verkeerscontroles houden in dat voertuigen, bestuurders en inzittenden gecontroleerd worden op het naleven van de wegcode door de aanwezige politiemensen. In het kader van de zomer BOB-campagnes werd extra nadruk gelegd op preventie voor het rijden onder invloed (van alcohol en/of drugs). De combinatie van sensibilisering en controle leveren positieve resultaten op.