Grondgebied van de politiezone

Hieronder vind je de kaart met de 5 gemeenten, opgedeeld in sectoren, van de politiezone Brussel-West.