Bestuursorganen

Hier bespreken we de bestuursorganen van de politiezone Brussel-West: het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

Politiecollege

Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone, vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen op gemeentelijk niveau. Dit houdt onder meer in dat politiecollege gezag uitoefent over het politiekorps en de korpschef, tuchtsancties oplegt en beslist over aankopen en aanbestedingen.

In de politiezone Brussel-West komt het politiecollege om de twee weken samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol.

De samenstelling van ons politiecollege:

 • burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek: mevrouw Catherine Moureaux,
 • burgemeester van Jette: mevrouw Claire Vandevivere,
 • burgemeester van Ganshoren: de heer Jean-Paul Van Laethem,
 • burgemeester van Sint-Agatha-Berchem: de heer Christian Lamouline,
 • burgemeester van Koekelberg: de heer Ahmed Laaouej,
 • de korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad.

Politieraad

De politieraad is het democratische orgaan, gelijkaardig aan de gemeenteraad, dat toeziet op het functioneren van de politiezone. In deze raad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de politiezone. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, openstellen van vacatures en de benoemingen.

Onze politieraad is samengesteld uit de vijf burgemeesters (het politiecollege) en 25 raadsleden. De korpschef en de secretaris van het politiecollege en de -raad wonen de zittingen bij.

De gemeenteraadsleden (2018 - 2024) in de Politieraad zijn :

Sint-Jans-Molenbeek:

 • Yassine AKKI (PS-SP.A)
 • Ahmed EL KHANNOUSS (CDH-CD&V+)
 • Danielle EVRAUD (LISTE BOURGMESTRE)
 • Michel EYLENBOSCH (LIDEM)
 • Laetitia KALIMBIRIRO (PS-SP.A)
 • Leonidas PAPADIZ (LISTE BOURGMESTRE)
 • Paulette PIQUARD (PS-SP.A)
 • Théophile TAELEMANS (LISTE BOURGMESTRE)
 • Luc VANCAUWENBERGE (PTB – PVDA)
 • Fatima ZAHMIDI (PS-SP.A)
   

Jette: 

 • Joëlle ELECTEUR (LB Jette)
 • Eren GUVEN (MR-Open VLD)
 • Fatima SALEK (Indépendant)
 • Yassine ANNHARI (PS-SP.A)
 • Giovanni MARIN (LB Jette)
 • Saïd EL GHOUL (LB Jette)
   

Ganshoren:

 • Magali CORNELISSEN (MR-Mouvement réformateur)
 • Serge JANSSEN (LB – Liste Bourgmestre)
 • Abderrahim CHERKE (Ensemble-Samen#Carthé)


Sint-Agatha-Berchem:

 • Patrick ISSENGHE (PS-SP.A)
 • Geoffrey VAN HECKE (Open MR)
 • Katia VAN DEN BROUCKE (Ecolo-Groen)


Koekelberg:

 • Zinev AZMANI-MATAR (PS)
 • Marie BIJNENS (Ecolo-Groen)

De politieraad komt een keer per maand samen en het voorzitterschap wordt verzekerd door de burgemeesters via een jaarlijkse beurtrol. Je kan de openbare zittingen van de politieraad bijwonen. Voor meer informatie over de samenstelling van de politieraad, de data en de inhoud neem je contact op met het secretariaat politieraad en -college.

De openbare documenten van de politieraad (dagorde en proces-verbaal) kan je hier raadplegen, per jaar.

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad (ZVR) bestaat wettelijk uit:

 • de burgemeesters (bestuurlijke overheden),
 • de procureur des Konings (gerechtelijke overheid),
 • de directeur-coördinator (DirCo) van de federale politie,
 • de korpschef met zijn secretariaat.

In de politiezone Brussel-West, worden ook de gerechtelijke directeur (DirJud) van de federale politie en in sommige gevallen bepaalde experten of partners worden ook uitgenodigd om deel te nemen.  

 

De taken van de ZVR:

 • Voorbereiden van het Zoneplan Veiligheid en de evaluatie ervan.
 • Bevorderen van de coördinatie van de uitvoering van administratieve en gerechtelijke politietaken.