Algemeen politiereglement en GAS boetes

Vanaf 2 april 2014 is een nieuw gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement van kracht op het grondgegebied van de vijf gemeenten van de politiezone Brussel-West.

Het Algemeen Politiereglement (APR) en het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boets) bevatten duidelijke regels om paal en perk te stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken (nalatigheid, verloedering, bevuiling, lawaai, ...).

Iedereen die het reglement overtreedt, riskeert een boete die kan oplopen tot 350 euro. De politie of de gemeenschapswacht-vaststeller stelt de overtreding vast. Vervolgens legt de sanctionerende ambtenaar van de gemeente een straf op. Wanneer de inbreuk gepleegd wordt door een minderjarige persoon vanaf 14 jaar in Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem of 16 jaar in Ganshoren, Jette en Sint-Jans-Molenbeek, kan een onderhoud met de sanctionerende ambtenaar worden voorgesteld (in aanwezigheid van de ouders en eventueel een advocaat). Vervolgens kan er een bemiddeling of gemeenschapsdienst worden voorgesteld. Mislukken deze pogingen, dan wordt aan de ouders een boete van 175 euro opgelegd.

Om de bevolking te sensibiliseren voor de meest voorkomende inbreuken werkten politie en gemeenten een brochure uit.

Het Algemeen Politiereglement is hier  beschikbaar.