De politiezone Brussel-West

De geïntegreerde politie bestaat uit twee niveaus: de federale politie en de lokale politie. De politiezone Brussel-West behoort tot de lokale politie en is een van de zes lokale politiezones van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.

De gemeentes Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg vormen samen de politiezone Brussel-West.

Onder deze rubriek vind je het organisatiemodel, het beleid van de korpschef en de missie, visie, waarden.

Hier bespreken we de bestuursorganen van de politiezone Brussel-West: het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

De korpschef 1ste hoofdcommissaris van politie Luc Ysebaert, staat aan het hoofd van het politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en staat onder het gezag van het politiecollege en het toezicht van de politieraad.

Op 1 november 2013 werd het nieuwe organigram van kracht. In dit nieuwe organigram zijn 1.010 medewerkers voorzien: 806 politiemensen en 204 burgermedewerkers (CALog).

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.