Zonaal veiligheidsplan

De samenleving evolueert en ook de veiligheidsnoden en -problemen veranderen voortdurend. De politie staat ten dienste van de bevolking en moet inspelen op haar noden. Op basis van het nationaal veiligheidsplan maakt de zonale veiligheidsraad van elke politiezone een vierjarenplan op dat afgestemd is op de lokale veiligheids- en criminaliteitsproblemen: het zonaal veiligheidsplan (ZVP).