Visie, missie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Visie

Met eerbied voor de mens en de democratische beginselen van onze maatschappij, streeft de Politiezone Brussel-West ernaar, op professionele en enthousiaste wijze, haar medewerkers en de gemeenschap, een kwaliteitsvolle, doeltreffende en doelmatige dienstverlening, te verzekeren.

Missie

De Politiezone Brussel-West draagt, onder het gezag van de lokale overheden, bij tot de verbetering van de leefkwaliteit en veiligheid, in permanent overleg met alle partners in de veiligheidsketen en met duidelijke accenten naar:

 • Een sterke maatschappelijke verankering, met een bijzondere aandacht voor de lokale bevolking en haar specificiteiten;
 • De waarborg van een permanente en continu verbeterde dienstverlening;
 • De ontwikkeling van een respectvolle werkomgeving waarbinnen onze medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien;
 • Een transparante en integere communicatie.

Waarden

Wij verbinden er ons toe :

 • Eénieder te respecteren, beschikbaar te zijn en een luisterend oor te hebben;
 • Een integraal dienstenpakket aan te bieden, gestoeld op polyvalentie, overleg en samenwerking;
 • Doeltreffend, doelmatig, integer en eerlijk op te treden;
 • De eerbied voor wetten, professionele normen en deontologische regels te verzekeren;
 • Een dynamische, open en collegiale sfeer te ontwikkelen;
 • Onze medewerkers, door vorming, de kans te geven zich verder professioneel te kunnen ontplooien;
 • Ons dienstenaanbod aan de behoeften en verwachtingen van alle partners in de veiligheidsketen, aan te passen.