Bodycams om de politie-interventies te filmen

Vanaf maart 2020, zullen sommige politieagenten van de zone Ukkel/W-B/Oudergem deze nieuwe uitrusting dragen op de openbare weg. Het gebruik van deze nieuwe technologie maakt het voorwerp uit van een specifieke federale wetgeving (Wet op het politieambt van 5 augustus 1992) van toepassing op alle politiediensten. De gebruiksmodaliteiten van de camera’s alsook de consultatiemogelijkheden van de registraties door de politiediensten en de gerechtelijke overheden zijn dus aan strenge beperkingen onderworpen.

Wat zijn de doelstellingen:

  • De omstandigheden registreren waarbinnen de politie-interventies zich afspelen
  • De kwaliteit verbeteren van de rapportering van de politie-interventies aan de administratieve en gerechtelijke overheden
  • Escalatie van de interactie vermijden tussen politieambtenaren en burgers door hen voldoende te informeren over de registatie van de feiten, gebaren en woorden
  • De veiligheid verhogen van de politieambtenaren
  • De kwaliteit verhogen van de vaststellingen van overtredingen dankzij materiële elementen ter ondersteuning
  • Het professionalisme versterken van de politie-interventies
  • Gewelddaden verminderen jegens politieambtenaren.

Concreet

De politieagenten van onze politiezone mogen gebruik maken van de bodycams zonder de voorafgaande goedkeuring te moeten vragen. Het gebruik van deze camera’s moet voorafgegaan worden door een mondelinge waarschuwing en de politieagent moet geïdentificeerd kunnen worden als een operationeel lid van de politiediensten. De registratie is evenwel niet systematisch. Het gebruik van de bodycam heeft plaats op beslissing en onder de verantwoordelijkheid van de politieambtenaar uitgerust met de camera, die zal waken over de naleving van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02/5 639 639.