Gebruikt de Lokale Politie Schoten bewakingscamera’s?

Bewakingscamera's

In Schoten staat de aanpak van overlastfenomenen zoals sluikstort en vandalisme hoog op het prioriteitenlijstje. Sinds begin augustus worden hiervoor ook mobiele camera’s ingezet op overlastgevoelige plaatsen. Enerzijds hebben deze camera’s een preventief effect door hun zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld. Anderzijds kunnen deze camera’s ook bijdragen tot het oplossen van misdrijven en overtredingen, klein of groot.

Op 30 januari 2020 gaf de gemeenteraad haar goedkeuring om deze mobiele camera’s te gebruiken op het grondgebied van de gemeente Schoten. Je kan dit besluit hier raadplegen.

Niet iedereen kan deze beelden raadplegen. Een beperkt aantal politiemedewerkers van de Lokale Politie Schoten en enkele medewerkers van het gemeentebestuur hebben toegang tot deze beelden. Zij hebben een opleiding gevolgd en volgen strikte procedures. Deze beelden worden een maand bewaard. Daarna worden ze gewist tenzij ze relevant zijn in een dossier of voor een onderzoek.

Borden aan de gemeentegrenzen geven aan dat je in Schoten gefilmd kan worden.

We waarborgen te allen tijde de privacy van de Schotenaren en gebruiken de camera’s enkel binnen het wettelijk kader. Deze camera’s zullen nooit ingezet worden om te snuisteren in woonkamers, winkels of op andere privéterreinen.

Vragen over deze camera’s

Voor vragen in het kader van het beheer van de beelden van deze camera’s en gegevensbescherming kan je terecht op iv@schoten.be.

Bewakingscamera’s van burgers

Wanneer je zelf een camera in of aan je woning of handelspand plaatst,  moet je rekening houden met een aantal belangrijke elementen. In deze folder vind je alle informatie. Vergeet ook niet om aangifte te doen via www.aangiftecamera.be.

Meer info

Met vragen rond het beheer van de camerabeelden en gegevensbescherming kan u terecht via iv@schoten.be.

Bord van een zone onder camerabewaking
Bord van een zone onder camerabewaking

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 680 12 70.