Gebruikt de Lokale Politie Schoten bewakingscamera’s?

Politie Schoten gebruikt verschillende soorten camera’s om de veiligheid op straat te verhogen en om daders van misdrijven te vatten. 

Dit is een gevoelig thema en we communiceren er dan ook graag open en transparant over. De wetgeving rond cameragebruik is helaas complex en er zijn veel nuances. 

Met deze pagina willen we een algemeen overzicht geven van wat we als politie doen op het vlak van cameragebruik. Als politiedienst nemen we onze plichten in het kader van deze wetgeving ernstig. De bescherming van de individuele rechten en vrijheden is ook voor ons belangrijk.

Het gebruik van camera’s door de politie wordt geregeld in de Wet op het Politieambt. Voor camera’s die worden gebruikt door andere partijen (burgers, bedrijven,…) is dat de Camerawet.

De lokale politie mag principieel slechts camera’s plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming door de gemeenteraad. 

Het plaatsen van een ander soort camera of het plaatsen van camera’s op nieuwe locaties zal dus steeds worden behandeld op de gemeenteraad. Het is via deze procedure dat de democratische controle plaatsvindt.

Politie Schoten gebruikt verschillende soorten camera’s:

  • Vaste bewakingscamera’s: Onze politiezone plaatste diverse permanente vaste bewakingscamera’s in en rond het politiecommissariaat. 
  • Tijdelijk vaste bewakingscamera’s: De politiezone Schoten gebruikt ook vier tijdelijk vaste bewakingscamera’s. Deze camera’s kunnen worden opgehangen op het hele grondgebied van gemeente Schoten. Deze camera’s kunnen tijdelijk worden geplaatst in functie van een bepaald veiligheids- of leefbaarheidsprobleem. De camera’s bewegen niet tijdens het filmen. De camera’s kunnen tijdelijk geplaatst worden in een buurt met overlast met als doel die overlast objectief vast te stellen. De camera kan ook tijdelijk geplaatst worden bij evenementen. 
  • Camera’s met nummerplaatherkenning (vaste ANPR-camera’s): ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition (Automatische kentekenplaatherkenning). Het gaat om camera’s die de kentekenplaten vastleggen van elk voertuig dat voorbijrijdt. Met die gegevens (kentekenplaat, tijdstip, plaats, foto) kunnen onderzoekers consulteren naar aanleiding van een onderzoek. Bijvoorbeeld om de daders te zoeken van een reeks inbraken. 
  • Bodycams: De gemeenteraad gaf Politie Schoten principieel ook de toestemming om te werken met bodycams. Die camera’s worden gedragen op de borst van een politieambtenaar. Die mag de camera op eigen initiatief aanzetten tijdens een interventie (ook op privédomein of in een woning). De beelden van de bodycams kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal.
  • Mobiele camera’s: Politiezone Schoten beschikt over één politievoertuig met mobiele camera’s. Het voertuig is voorzien van de klassieke striping.

Tijdens evenementen zoals de Scheldeprijs en de Park Happening gebruiken we ook camera's van andere politiediensten (bv. drone of tijdelijk vaste camera's) om de openbare veiligheid te garanderen.  

Signalisatie

Omdat we werken met mobiele en (tijdelijk) vaste camera’s, kan je op het hele grondgebied van de politiezone Schoten door de politie worden gefilmd. Daarom zie je naast de kant van alle invalswegen een bord camerabewaking. Dat bord dient als kennisgeving.

Toegang tot de beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen  van de persoonsgegevens.

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het contactformulier op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn en je moet de reden voor dit verzoek opgeven zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.

Het opvragen van beelden wordt niet geregeld in de Wet op het Politieambt, maar in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over de cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je  ditzelfde contactformulier invullen.

Bord van een zone onder camerabewaking

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Schoten via het contactformulier of telefonisch via 03 680 12 70.