Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Sinds enkele jaren beheert de politie niet langer het strafregister, maar is deze taak overgeheveld naar de gemeentelijke diensten. Een uittreksel uit het strafregister (vroeger een 'bewijs van goed gedrag en zeden' genoemd) vraag je dan ook aan bij de gemeente. Dit kan zowel op de dienst bevolking op het gemeentehuis als via het e-Loket.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Schoten via het contactformulier of telefonisch via 03 680 12 70.