Hoe kan ik een uittreksel uit het strafregister voor een onderneming krijgen?

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister via mail naar  cjc-csr@just.fgov.be of fax via 02 552 27 82.

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

  • naam van de onderneming
  • ondernemingsnummer
  • adres
  • reden van de aanvraag
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Schoten via het contactformulier of telefonisch via 03 680 12 70.