Fietsen in groep. Hoe doen we dit?

Er komt heel wat kijken bij de organisatie van een fietstocht. Zo moet je onder andere de route plannen, de deelnemers briefen en eventueel leuke stopplaatsen zoeken, maar je frist ook best even je kennis op van de wegcode. Hoe moet een groep fietsers zich gedragen in het verkeer? Wij leggen het voor je uit.

Eerst en vooral is het aantal deelnemers aan de fietstocht belangrijk om te weten of er specifieke regels gelden:

  • Als er minder dan vijftien fietsers deelnemen aan de tocht, volgt de groep dezelfde verkeersregels als de individuele fietser.
  • Als er meer dan vijftien deelnemen aan de tocht, volgt de groep de regels voor fietsers in groep (Wegcode, Art. 43bis).

Als kleine groep (<15 fietsers) volg je dezelfde verkeersregels die je zou volgen als je de tocht op je eentje zou maken. Maak dan ook gebruik van de beschikbare fietspaden. Toch is het belangrijk om de zichtbaarheid van je groep te verhogen door bijvoorbeeld fluohesjes te dragen. Dit zal automobilisten in vele gevallen duidelijk maken dat jullie als groep op pad zijn, maar dit schept absoluut geen rechten.

Bij fietstochten in groep wordt er een onderscheid gemaakt tussen groepen tot maximum 50 deelnemers en groepen tot maximum 150 deelnemers.

 Groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers

  • Zij mogen vergezeld worden door twee of meer wegkapiteins. Wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht.
  • Zij zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan op voorwaarde dat de groep bij elkaar blijft.
  • Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto op een afstand van ongeveer 30 meter. Als er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers

  • Zij moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
  • Zij zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan op voorwaarde dat de groep bij elkaar blijft.
  • Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto op een afstand van ongeveer 30 meter.

Fietstochten met meer dan 150 deelnemers zijn niet voorzien in de wetgeving. Daarom zullen de deelnemers moeten worden opgedeeld in kleinere groepen.

Wegkapiteins moeten tenminste 21 jaar zijn. Zij moeten bovendien een specifieke armband dragen om de linkerarm. Dit is een band met horizontaal de Belgische driekleur en in de gele band staat met zwarte letters ‘wegkapitein’. Zij moeten ook in het bezit zijn van een klein verkeersbord C3 wanneer zij het verkeer dwars willen stilleggen op kruispunten zonder verkeerslichten zodat de groep (en eventueel de begeleidende auto’s) kan oversteken.

Deelnemers die met twee naast elkaar fietsen mogen slechts gebruik maken van de rechterrijstrook van de rijbaan. Als de rijbaan niet is verdeeld in rijstroken, mogen ze niet meer dan de breedte van een rijstrook of de helft van de rijbaan in beslag nemen.

Het dak van de begeleidende auto’s moet voorzien zijn van een blauw bord met de afbeelding van het verkeersbord A51 en daaronder de afbeelding van een fiets. Het moet voor zowel tegenliggers en achteropkomend verkeer zeer duidelijk zijn dat zij een groep tweewielers naderen.

Alle fietsers in groep moeten zich aan de wegcode houden. Dit wil zeggen dat ze niet door het rode licht mogen rijden, de groep geen voorrang heeft aan een oversteekplaats voor fietsers en iedereen moet stoppen en voorrang verlenen aan een zebrapad waar voetgangers willen oversteken.  De wegkapiteins regelen enkel en alleen kruispunten waar geen verkeerslichten zijn.

(Bron: Wegcode Art. 43 bis 1 tot 43 bis 5)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Schoten via het contactformulier of telefonisch via 03 680 12 70.