Laatste nieuws

Door omstandigheden zal de preventieavond vanavond NIET doorgaan

We bekijken intern met de andere zones verder om de avond op een later tijdstip te laten doorgaan. U zal hier uiteraard dan tijdig over worden geïnformeerd. Uitstel, maar geen afstel!

Uiteraard willen we ons verontschuldigen voor dit ongemak.