Verkeer

De huidige wegenwerken in onze zone:

BERLAAR

  • Hertstraat

Vanaf 24 september tot en met 30 november worden de bermen naast de rijbaan in de Hertstraat heraangelegd. Zij krijgen een verharding in kassei. Tijdens de werken wordt de rijbaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Er is een omleiding in beide richtingen voorzien via Itegembaan/Heibergstraat/Bevelsesteenweg.

  • Asfalteringswerken

Op 22 oktober start een nieuwe ronde van asfalteringswerken in onze gemeente. Volgende straten komen daarbij aan bod: Itegembaan (tussen Markt en Bosstraat), Rameyenstraat/Gestelsesteenweg (ook op grondgebied Heist-op-den-Berg), Smidstraat (tussen Meistraat en Markt), Merelstraat, Alflaar en Brandestraat (tussen N10 en grens met Lier).

Over de geldende verkeersmaatregelen communiceren we zodra de precieze planning volledig vastligt.

  • Heraanleg Pastorijstraat

De werken met betrekking tot de heraanleg van de Pastorijstraat zal je kunnen volgen op www.berlaar.be/pastorijstraat.                                                        

 

NIJLEN

  • Enkelrichting in Nieuwstraat en deel van Smoutmolendreef

De werken met de meeste impact zijn de herstellingen aan het wegdek in de Nieuwstraat. Deze starten op maandag 20 november en zullen twee weken duren. Deze duurtijd kan lang lijken, maar dit heeft alles te maken met het grondige procedé dat hierbij gevolgd wordt. Eerst worden de barsten of scheuren volledig verwijderd. Daarna worden deze gereinigd met een stalen borstel. Voor een perfecte hechting van de voegmassa  worden alle deeltjes met een warme luchtlans uit de openstaande voeg geblazen. Tenslotte wordt de voeg opgegoten met warme voegmassa. Ook zullen de losliggende betonplaten worden opgeperst en gestabiliseerd. Dit betekent dat er enkelrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Nieuwstraat tussen de Stationssteenweg en de Smoutmolendreef. Ook in de Smoutmolendreef tussen de Nieuwstraat en Kessel Dorp/Grote Steenweg wordt er enkelrichtingsverkeer ingesteld. De toegelaten rijrichting is van de aansluiting met de Stationssteenweg richting Smoutmolendreef en in de Smoutmolendreef in de richting van Kessel-Dorp/Grote Steenweg.

  • Omleiding van en naar Herenthout via Bouwel vanaf november

De Herenthoutsesteenweg is de volgende verbindingsweg met een buurgemeente waarlangs een vrijliggend fietspad wordt aangelegd. Het gaat om een enkel fietspad langs beide zijden van de rijweg. Het fietspad wordt in beton aangelegd en zal een totale lengte van 4,6 kilometer omvatten.

Naast een nieuw fietspad wordt ook de openbare verlichting vernieuwd en er komen ecotunnels voor bijvoorbeeld de padden die meteen na de winter in groten getale de weg oversteken. In de woonzone worden ook rioleringswerken uitgevoerd. In een eerste fase zullen de nutmaatschappijen over dit lange traject langs beide zijden de nodige werken uitvoeren voor het herleggen van allerhande leidingen. Daarna kan de eigenlijke aanleg van het fietspad starten.

De werken starten begin november en vanaf dan zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tussen Nijlen en Herenthout. De omleiding gaat via de Bouwelsesteenweg en dan verder via het kruispunt aan de Lindekens naar Herenthout. Voetgangers en fietsers zullen naast de werfzone kunnen passeren en moeten dus geen omleiding volgen.

  • Asfalteringswerken

Deze bestaan uit het affrezen van de aanwezige toplaag en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Deze werken garanderen dat er de komende winter door vorst en vochtinsijpeling in deze straten geen grote schade wordt aangericht. Dit zal o.a. gebeuren over de volledige lengte van de Bevelsesteenweg en verder in de Bovenstraat, Mezenlaan en Nachtegalenlaan in Nijlen. In Kessel komen deze straten aan de beurt: Berkendal, Salvatorbaan, Landstraat, Merelstraat en Groeshoeve. In Bevel zal er gewerkt worden in de Pastoor Van Tendeloostraat, Schoolstraat, Kempenstraat, Heiaard, Kardinaal Cardijnstraat.

Een globaal overzicht van de wegwerkzaamheden in de lokale politiezone Berlaar-Nijlen met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid vind je hier. Geef je locatie in op de kaart (bovenaan). Links kan je dan de optie 'Hinder op de kaart' aanklikken.

Berlaar

Nijlen

Hier vind je een overzicht van alle straten waar werkzaamheden, feestelijkheden, … plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben voor het plaatselijk verkeer.

 

In onze politiezone vinden heel wat evenementen plaats die de verkeersdoorstroom in en rond Berlaar en Nijlen of parkeermogelijkheden in bepaalde straten beïnvloeden. Hier zie je welke straten afgesloten zijn, hoe het verkeer omgeleid wordt, waar je zeker niet mag parkeren, … .