Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen de oprichtingsakten en de statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt publiceren op de website.

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen de oprichtingsakten en de statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt publiceren op de website.

In functie van deze publicatie kunt u voor IOK verwijzen naar onderstaande link waarop u de oprichtingsakte en meest recente statuten kunt terugvinden.

De link naar de statuten/oprichtingsakte van IOK: http://www.iok.be/product.aspx?id=1064

Bijlagen

Statuten IOK (480.55 KB)