Jaarverslag

Benieuwd naar onze realisaties van afgelopen jaar?

Via het opstellen van een jaarverslag wil de lokale politie Berlaar-Nijlen op een transparante wijze een overzicht geven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het is belangrijk dat de burgers en de partners op de hoogte zijn van wat de lokale politie doet en de resultaten die ze bereikt.

Veel leesplezier!