Justitie maakt online aanvraag tot gerechtelijke dossiers mogelijk

In een samenleving waar mensen in enkele kliks hun hele leven organiseren, kan en mag Justitie niet achterblijven. Zodoende maakt Justitie het mogelijk bepaalde gerechtelijke dossiers online te raadplegen via haar digitale portaal, Just-on-web. Justitie bewandelt hiermee het verdere pad richting de digitalisering van haar diensten en biedt zo een vertrouwde en eenvoudige omgeving voor het raadplegen van digitale dossiers.

Vanaf heden is het bij een aantal rechtbanken mogelijk om je eigen gerechtelijk dossier te raadplegen via Just-on-web, het digitale portaal van Justitie. Voornaamste doel hierbij is slachtoffers in een vertrouwde omgeving, eventueel samen met een justitieassistent, hun dossier te kunnen laten opvragen én inkijken. Als slachtoffer hoef je dus niet meer naar de rechtbank om je dossier in te kijken. Door zich op Just-on-web met een digitale sleutel (eID of itsme) in te loggen, kunnen burgers online toegang vragen tot hun eigen dossier. Bij de oproeping worden ze van deze digitale dienstverlening op de hoogte gesteld. 

Startscherm just-on-web

Een snelle en efficiënte dienstverlening

Via de online applicatie “Gerechtelijk dossier” op Just-on-web dient er allereerst toegang te worden aangevraagd tot het gerechtelijk dossier. Van zodra een dossier beschikbaar is, en na goedkeuring door de griffie, kunnen zowel burgers als advocaten dit gedurende een bepaalde periode raadplegen vanop hun eigen computer. Met deze nieuwe online dienst wil Justitie de toegangsaanvraag tot een dossier automatiseren en faciliteren. Efficiëntie verzekerd, zowel langs de kant van de burgers en advocaten, als de kant van Justitie zelf. Door dossiers te digitaliseren zal er sneller gewerkt kunnen worden, en kan een aanvraag sneller en efficiënter behandeld worden zonder dat burgers of advocaten zich nog naar de griffie dienen te verplaatsen. De online dienstverlening zorgt eveneens voor papier- en transportbesparing, wat de planeet ten goede komt. Bovendien is het nemen van een kopie van je dossier – dat soms meer dan 250 pagina’s kan bevatten – kostelijk, en kan dit zelfs oplopen tot 1.450 euro. Dankzij Just-on-web kan zowel de aanvraag als de inzage nu volledig gratis en digitaal gebeuren, en kan een dossier door meerdere personen tegelijkertijd geraadpleegd worden

Dossier fysiek inkijken blijft mogelijk

Deze online dienstverlening is aanvullend, bovenop de reeds bestaande dienstverlening waarbij betrokkenen hun dossier op de griffie kunnen raadplegen. De burger die niet over internet of een digitale sleutel beschikt (eID of itsme), kan zijn dossier nog steeds op een pc in de griffie raadplegen. 
Justitie werkt eraan om in de loop van dit najaar deze dienstverlening van online toegang vragen tot bepaalde dossiers fors uit te breiden zodat het percentage van digitaal aangeboden dossiers stelselmatig kan worden verhoogd. In een eerste fase zal ongeveer 25% van dossiers die in de regeling rechtspleging zitten, digitaal voorhanden zijn.

Ga naar https://justonweb.be voor het opvragen van jouw dossier.
Wil je meer info? https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/justitie_maakt_onli…