Omdat criminelen niet aan de grens stoppen

Al verscheidene jaren is er een nauwe samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse politiediensten ten noorden van Antwerpen. Vier politiekorpsen gaan deze samenwerking nu nog verder uitbreiden. Team Roosendaal, Team Weerijs, Politiezone Noorderkempen en Politiezone Grens hebben hierover concrete afspraken die vanaf vandaag merkbaar zullen zijn in het straatbeeld.

Er waren al samenwerkingsverbanden tussen PZ Grens en Team Roosendaal enerzijds en PZ Noorderkempen en Team Weerijs anderzijds.  Geografisch waren er veel overlappingen in dit grensgebied. Hoog tijd dus om met deze vier politiekorpsen nog nauwer samen te werken op verschillende vlakken.

Gemengde patrouilles in het grensgebied:
Er worden op regelmatige basis gemengde patrouilles gemaakt met politiemensen uit de vier korpsen.  Dit zullen extra ploegen zijn die toezicht houden in heel de grensregio van Essen tot Hoogstraten aan Belgische zijde en van Wouw tot Hazeldonk aan Nederlandse zijde.  

Wederzijdse inzet bij evenementen:
Je kon op de Azencross in Loenhout al Nederlandse politie aantreffen.  En zo zal je in de toekomst ook Belgische politie zien op de bloemencorso in Zundert en bij het Draai van de Kaai in Roosendaal.  Ook op de Antilliaanse feesten en de Superprestige in Hoogstraten zullen collega’s van over de landsgrens aanwezig zijn.

Gemengde acties:
Verschillende keren per jaar zullen er ook grote acties gericht op high impact crimes (diefstal, drugs, …) gehouden worden.  

Omdat de criminaliteit niet aan de grens stopt is het belangrijk om nauw samen te werken. Zo krijgen we een goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen. Maar ook ook meer ploegen op het terrein.  

De eerste gemengde patrouilles uit de vier korpsen kan je vandaag tegen het lijf lopen.