Trajectcontrole tussen Turnhout en Merksplas

Op 1 maart 2021 start de trajectcontrole op de gewestweg N124, tussen Turnhout en Merksplas. De Federale wegpolitie – Gewestelijke Verwerkingscentra (GVC) werken hiervoor samen met de Politiezone Noorderkempen en de Politiezone Regio Turnhout. Door middel van twee camera’s met nummerplaat herkenning, controleert het GVC, over een langere afstand, op de maximum toegelaten snelheid. De toegelaten snelheid is 70 km/u en 60 km/u voor vrachtwagens zwaarder dan 7.5 ton.

trajectcontrole

Uit een analyse van het Agentschap Wegen en Verkeer, blijkt dat op de N124  in beide richtingen vaak zware verkeersongevallen gebeurden. Met deze trajectcontrole zet het Agentschap erop in deze weg verkeersveiliger te maken en zo het aantal verkeersongevallen te doen dalen. Het AWV zal deze snelheidscamera's en de aanleg van de twee sites waar de snelheidscamera's zullen staan, ook financieren. 
Het GVC staat in voor de verwerking van processen-verbaal, onmiddellijke inningen, alsook het verzenden van de documenten aan de overtreders en de archivering hiervan. Beide politiezones zijn enkel betrokken omdat deze palen op hun grondgebied staan. Voor de Politiezone Noorderkempen is dit de eerste trajectcontrole op hun grondgebied.