Ik ben iets kwijt, wat nu?

Via deze pagina kan je een lijst raadplegen van de voorwerpen die binnen onze politiezone werden teruggevonden,  en waarvan de eigenaar niet bekend is bij onze diensten.

De voorwerpen zullen een zestal maanden op de site te bezichtigen blijven.     Heb jij jouw voorwerp gezien in de lijst ?  Dan kan je deze terug bekomen na telefonische afspraak met de politiepost van de gemeente waar het voorwerp werd teruggevonden.     Om misbruik van de vertoonde gegevens op deze site te voorkomen zijn er echter enkele voorwaarden waaraan je zal moeten voldoen om terug in het bezit van je voorwerp te kunnen komen  ..... deze voorwaarden zijn de volgende  :  

De eigenaar van het voorwerp, hetwelke wordt vertoond op deze site, zal een bewijs van eigendom moeten voorleggen aan onze diensten.

Dit “BEWIJS VAN EIGENDOM” kan onder andere op volgende manieren worden aangetoond :

  • Aankoopbewijs / factuur
  • Voorafgaandelijke aangifte bij de politie met gedetailleerde beschrijving van het voorwerp

Wij wensen nadrukkelijk te stellen dat bij vaststelling van misbruik er onverwijld proces-verbaal zal worden opgesteld en een gerechtelijk onderzoek zal worden gestart door de politiedienst dewelke het misbruik vaststelt.Hieronder kan je per gemeente de lijst van gevonden voorwerpen raadplegen  :

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Kempen N-O via het contactformulier of telefonisch via 014 404 060.