Verkeer

De verkeersdienst bestaat uit een team van 1 hoofdinspecteur, 6 agenten en 1 burger.

Deze dienst staat in voor de veiligheid van het verkeer in Lommel en heeft een zeer ruim takenpakket dat bestaat uit:

  • Verkeersregeling en/of-begeleiding: bv. bij evenementen, ongevallen, ...
  • Verkeersacties: BOB, fietsverlichting, ...
  • Afleveren van vergunningen voor o.a. inname openbaar domein, praalwagens carnaval, wegeniswerken,...
  • Verkeerstoezicht door middel van voetpatrouilles en mobiele patrouilles
  • Snelheidscontroles met vaste en mobiele camera's
  • Opleiding van gemachtigde opzichters
  • Verkeerseducatie: verkeerspark, infosessies in de scholen,
  • Verkeerscontroles: nummerplaatherkenning, zwaar vervoer, verkeersinbreuken
  • Uitschrijven en verwerken van verkeersboetes: onmiddellijke inningen, processen verbaal, jongerenpv's
  • Opmaken van wegomleggingen, wegafsluitingen bij werken of evenementen

Voor het boeken van het verkeerspark klik HIER