Aanvraag vergunning inname openbaar domein indienen?

Bij het innemen van openbaar domein, zowel op gemeentewegen als gewestwegen, is het aanvragen van een voorafgaande vergunning verplicht. Het innemen van openbaar domein zonder vergunning is een overtreding van art. 78 uit de wegcode.

Er dient onder andere een vergunning aangevraagd te worden bij:

  • wegenwerken
  • aanleg en/of onderhoud nutsleidingen
  • het plaatsen van bouwkranen, stellingen of containers
  • diverse werken waarbij voet- en fietspaden worden ingenomen
  • het voorbehouden van parkeerplaatsen bij bv. verhuizingen, levering meubelen

Het voorbehouden van parkeerplaatsen bij bv. een verhuis, levering meubelen dient te gebeuren met de wettelijke verkeersborden. Deze kunnen kosteloos ontleend worden op ons commissariaat, zo lang als ze beschikbaar zijn. Er zijn vele aanvragen en een beperkt aantal bordjes. Wees dus op tijd met uw aanvraag.

De vergunning dient aangevraagd te worden bij de lokale politie HANO en dit minstens 10 werkdagen voor aanvang van de werken. De aanvrager (persoon of firma die de werken uitvoert) kan het aanvraagformulier ingevuld mailen naar pz.hano.vergunningen@police.belgium.eu, samen met een schets waarop men aangeeft welke ruimte ingenomen dient te worden. Aanvraag inname openbaar domein (pdf, 44 KB)

Er kan eveneens een afspraak gemaakt worden via de verkeersdienst.

Tel: 011 44 08 20 - Email: pz.hano.vergunningen@police.belgium.eu

Het innemen van openbaar domein bij het organiseren van speelstraten, buurtfeesten, evenementen, het plaatsen van een frituurwagen bij een feestje… valt niet onder deze vergunning. Hiervoor dient men een aanvraag te richten aan het gemeentebestuur.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 44 08 20.