Korpsleiding

De leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone en de uitvoering van het beheer van de organisatie berusten bij de korpschef. Hij wordt hiervoor bijgestaan door 3 officieren: de beleidsofficier, de officier steun en operaties en de officier bijzondere politiezorg.

De beleidsofficier staat rechtstreeks onder de korpschef en vervangt deze tijdens diens afwezigheid. De beleidsofficier staat in voor de uitwerking, coördinatie en opvolging van de actieplannen, en verzamelt de statistische gegevens. Hij zorgt tevens voor de voorbereiding en de redactie van het jaarverslag, het zonaal veiligheidsplan en verschillende korpsnota’s. Ook het intern toezicht valt onder de verantwoordelijkheid van deze officier.

De officier steun en operaties is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en opvolging van het onthaal, de dienst interventie en verkeer. Als procesbegeleider neemt hij actief deel aan de implementatie van nieuwe projecten.

De officier bijzondere politiezorg is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en opvolging van de bijzondere politiezorg, namelijk de diensten wijkwerking en recherche.