Privacybeleid van onze politiezone

Wij willen heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan in onze politiezone. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vind je een uitgebreide uitleg over hoe we met jouw persoonsgegevens omspringen.

Het belangrijkste algemene principes zijn dat:  

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze origineel zijn verstrekt;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of met uw expliciete toestemming;
  • Wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wat op grond van de wet is vereist;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als politiezone zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via volgende coördinaten: Lokale Politie Aarschot, t.a.v. DPO, Demervallei 6 te 3200 Aarschot; of via 016/55.02.02; of via pz.aarschot@police.belgium.eu (met de vermelding ‘t.a.v DPO’).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.