Klachten

Indien je, op gelijk welk moment, van mening bent dat je privacy geschonden is, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

T: 02 274 48 00

e-mail: commission@privacycommission.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.