Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer.

Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in "een bewijs van goed gedrag en zeden" zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister.Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden") vraag je aan via de dienst Burgerzaken van de stad Aarschot. Meer info vind je op de website www.aarschot.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.