Je wil een uittreksel uit het strafregister van een onderneming?

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het centraal strafregister.

Dit kan per brief of email:

Dienst Centraal Strafregister (DG RO)

Waterloolaan 115 - 1000 Brussel

Email : strafregister@just.fgov.be

Tel. : +32 2 552 27 29

Persoonlijk aanmelden aan het loket van het centraal strafregister :

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80 - 1000 Brussel

Dit zijn de gegevens die je nodig hebt:

  • naam van de onderneming
  • ondernemingsnummer
  • adres
  • reden van de aanvraag
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aarschot via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.