Vandalisme en sluikstort in het Jourdain park

Als gevolg aan talrijke klachten de laatste maanden, en onze eigen vaststellingen, is het nu meer dan tijd om repressief op te treden met betrekking tot de aanwezigheid, vandalisme en sluikstort in het Jourdain park.

Het is om die reden dat we onze  sensibilisering stopzetten en overschakelen op een repressieve benadering op basis van onder andere artikel 132 van het APR (Algemeen politiereglement).

Artikel 132

Openbare parken, bossen, natuurgebiedjes en tuinen zijn enkel toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Hiervan kan worden afgeweken door het aankondigen van specifieke openingsuren op één of meerdere duidelijk zichtbare plaatsen voor de bezoekers. Bij stormweer is de toegang steeds verboden.

Het college van burgemeester en schepenen kan indien nodig de openingsuren aanpassen of de sluiting bevelen. Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 150 euro.

Sluikstort, het niet aan de leiband houden van honden en alle daden van vandalisme zullen eveneens geverbaliseerd worden

 

U kan het APR inkijken op onze website.