Psychosociale eerste hulp

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Veel jongeren zitten verplicht thuis, soms in heel moeilijke thuissituaties. Angst en stress laaien hoog op, zowel bij de kinderen als bij de ouders.

Momenteel worden een verhoogd aantal situaties van intrafamiliaal geweld en moeilijkheden met minderjarigen opgemerkt.

Wij benadrukken dat een melding van geweld bij de politiediensten– ook tijdens de coronacrisis – steeds mogelijk is en aangewezen blijft.

Indien je de stap naar politie niet durft, kan of wil zetten, bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op verschillende hulpverleningskanalen.

Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op.

Heb jij nood aan psychosociale steun of een luisterend oor? Bij deze hulplijnen kan je in eerste instantie terecht:

  • Tele-Onthaal : 106 | Acute nood aan opvanggesprek | chat mogelijk via website
  • Awel : 102 | Kinderen, jongeren nood aan gesprek (16-22u) | mail, chat, forum ook mogelijk
  • Zelfmoordlijn : 1813 | Suïcidepreventie | 24/7, chat (18u30-22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie
  • Hulplijn geweld : 1712 | Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website)
  • JAC (CAW) : 0800 13 500 | Jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen | chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak
  • WatWat: geen telefoonnummer, wel online | Kinderen en jongeren: informatie op maat van de leeftijd