Meldpunt radicalisering

Toelichting Meldpunt Radicalisering:

De gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke willen samen werken aan de veiligheid in uw omgeving, in uw straat. Als burger kan u hier veel toe bijdragen. Soms zijn er signalen rond een persoon in uw omgeving die u ongerust maken, zonder dat een dringende oproep naar de dienst 101 gerechtvaardigd is. Zo kan het voorkomen dat er signalen zijn die wijzen op een ontluikende vorm van radicalisering.

Om alle bruikbare informatie vanuit verschillende netwerken (onderwijs, integratie-, sociale, culturele, preventieve, curatieve en politiediensten) goed te laten doorstromen in functie van gepaste opvolging, heeft het politiecollege van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke een gezamenlijk LIVC - Lokale Integrale VeiligheidsCel - opgericht. De gezamenlijke LIVC bestaat uit 5 partners, die elk als centraal aanspreekpunt fungeren, zijnde de politiezone TARL, de gemeente Ternat, de gemeente Affligem, de gemeente Roosdaal en de gemeente Liedekerke.

De gezamenlijke LIVC zet in op expertise-uitwisseling, sensibilisering, preventie, vorming en opleiding qua radicalisering én zorgt voor een permanente meldingsstructuur opdat de beschikbare, relevante informatie zeker tot bij de lokale politie én de bevoegde bestuurlijke overheid zou terechtkomen.

Wenst u zelf een voorval i.v.m. radicalisering te melden?

Gelieve ons onderstaande gegevens zo snel mogelijk te bezorgen.

Ofwel via te klikken op deze link en aan te vullen: PZ.TARL@police.belgium.eu.

Ofwel onderstaande gegevens te kopïeren, in te vullen en door te mailen naar pz.tarl@police.belgium.eu

Gelieve ook volgende paragraaf te vermelden in uw mail:
Ik doe deze melding als verantwoordelijke burger en ik weet dat het strafwetboek misdrijven zoals laster,eerroof,kwaadwillige ruchtbaarmaking, beledigingen etc; strafbaar stelt.

U mag ons deze gegevens ook bezorgen in het politiehuis en de wijkkantoren tijdens de openingsuren.

Gegevens informatie radicalisering (indien geen outlook, gelieve deze te kopiëren):

Mijn naam:

Mijn voornaam:

Mijn straat:

Mijn huisnummer en busnummer:

Mijn postcode:

Mijn telefoonnummer/gsm nummer waarop de lokale politie mij mag contacteren:

De naam van de persoon die het voorwerp uitmaakt van mijn melding:

De voornaam of roepnaam van de persoon die het ontwerp uitmaakt van mijn melding:

Woon-of verblijfplaats van de persoon die het onderwerp uitmaakt van mijn melding:

Extra info met betrekking tot deze plaats:

Eigenlijke melding radicalisering - probleembeschrijving:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.