De ziekte van Newcastle - pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in te perken.

Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België:

  • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;
  • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 65 00 65.